Polityka prywatności

– co to takiego?

Niniejsza polityka prywatności służy jedynie jako pomoc w zrozumieniu, jakie informacje i dane są zbierane i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te dane są bardzo dla nas ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem, gdyż określa on zasady oraz sposoby przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów.

W polityce prywatności zawarte są także informacje o stosowaniu plików cookie.

Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest FT FOUND sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-417) przy ul. Szpacza 18-20/1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000827959, NIP: 8952215491, REGON: 383456499, o kapitale zakładowym w wysokości 200 000,00 zł Ww. podmiot niniejszym oświadcza, że przestrzega zasad ochrony danych osobowych Klientów oraz wszelkich uregulowań prawnych, które są przewidziane w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).

Klient ma prawo zwrócić się do nas, aby uzyskać wyczerpujące informacje o tym, w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe. Dokonujemy wszelkich starań, aby rzetelnie informować o danych, jakie gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy, jakim celom mają służyć i komu je przekazujemy, jaką zapewniamy ochronę tych danych w wypadku przekazania ich innym podmiotom oraz udzielamy informacji o instytucjach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości.

Od kiedy obowiązuje polityka prywatności strony www.ftfund.pl

Polityka prywatności www.ftfund.pl wchodzi w życie w 20.06.2022 r.

Co to jest RODO?

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe – co to jest oraz jaki jest cel ich przetwarzania?

Dane osobowe udostępnione za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej www.ftfund.pl, w korespondencji mailowej bądź rozmowy telefonicznej są wykorzystywane jedynie w celach kontaktowych, co oznacza, że nie są udostępniane dalej.

Formularz kontaktowy – jakie dane są nam potrzebne?

Potrzebujemy od Ciebie takich informacji jak: imię, adres e-mail, numer telefonu – słowem dane umożliwiające naszemu zespołowi kontakt zwrotny z Tobą.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Jeżeli skorzystałeś z formularza kontaktowego zawartego na stronie www.ftfund.pl lub wysłałeś e-mail, to administratorem Twoich danych jest FT FOUND sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-417) przy ul. Szpacza 18-20/1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000827959, NIP: 8952215491, REGON: 383456499, o kapitale zakładowym w wysokości 200 000,00 zł. Kontakt z administratorem możliwy jest przez adres e-mail info@ftfund.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem „Ochrona danych”. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: info@ftfund.pl

Jaki jest cel przetwarzanie danych osobowych?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, abyś mógł korzystać z naszej oferty pożyczkowej

Jakie są Twoje prawa wynikające z przetwarzania danych osobowych?

Masz prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Podkreślamy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania odpowiedzi na zadanie za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie.

Jaki jest czas przetrzymywania danych osobowych?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia. W pozostałym zakresie dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia wyrażonej zgody.

Czy masz prawo do wniesienia skargi?

Tak, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi w danym czasie regulacjami i podziałem kompetencji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności przez opublikowanie nowej polityki prywatności na naszej stronie internetowej www.ftfund.pl.

Szanujemy Twoją prywatność!
Witamy! Stosujemy pliki cookie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu. Możemy również wykorzystywać pliki cookie własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, w szczególności dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookie wymaga zgody, którą możesz wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli chcesz dostosować swoje zgody dla nas i naszych partnerów, kliknij „Zarządzaj cookies”. Wyrażoną zgodę możesz wycofać w każdym momencie, zmieniając wybrane ustawienia.
Zobacz więcej