Rodzaje zabezpieczenia pożyczek

Kalendarz 19.02.2024 r.
Autor Filip Tyński
Pożyczki pod zastaw

Udzielenie pożyczki z perspektywy pożyczkodawcy zawsze wiąże się z ryzykiem niewypłacalności pożyczkobiorcy. Z tego powodu znaczna większość firm pożyczkowych przyznając środki finansowe wymaga od klienta dodatkowego zabezpieczenia pożyczki. Warto zaznaczyć, że takie rozwiązanie wiąże się z korzyściami dla obu stron. Pożyczkobiorca może dzięki temu liczyć na atrakcyjniejsze warunki umowy pożyczki, natomiast pożyczkodawca ma pewność, że zaciągnięte zobowiązanie zostanie zwrócone. Wyjaśniamy, na czym polega zabezpieczenie pożyczki, jakie wyróżniamy rodzaje zabezpieczeń oraz które z nich warto wybrać!

  • Check Pożyczki pod zastaw - to jedna z popularniejszych form zabezpieczenia pożyczki, która wiąże się z przeniesieniem własności na pożyczkodawcę. Wyróżnić można dwie formy zastawu. Zastaw zwykły ustanawia się na rzeczy ruchomej (samochód, maszyna rolnicza itp.), do której osoba nie ma dostępu w trakcie jego trwania. Przedmiotem zabezpieczenia zastawu rejestrowego, oprócz rzeczy ruchomych, mogą być również prawa majątkowe. W tym przypadku pożyczkobiorca ma prawo do korzystania z zastawionego sprzętu.
  • Check Poręczenie pożyczki - tego rodzaju zabezpieczenie przyjmuje formę umowy i polega ono na zobowiązaniu się osoby trzeciej (poręczyciela) do uregulowania należności w przypadku, gdy dłużnik nie będzie w stanie spłacić pożyczki.
  • Check Ubezpieczenie pożyczki - zabezpieczenie tego typu najczęściej spotyka się w sektorze bankowym. Sprowadza się ono do wykupienia ubezpieczenia, które w razie nieszczęśliwego wypadku, utraty pracy przez pożyczkobiorcę lub jego śmierci pokryje całość lub część pożyczki.
  • Check Weksel - jest to dokument, w którym pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty należności. Jednocześnie stanowi on podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, jeżeli dłużnik przestanie zwracać zaciągniętą pożyczkę. Podpisanie weksla działa na podobnej zasadzie, jak poddanie się rygorowi egzekucji (tytułowi egzekucyjnemu nadaje się klauzulę wykonalności z pominięciem procedury sądowej).
  • Check Dobrowolne poddanie się egzekucji - ma ono formę aktu notarialnego, na bazie którego pożyczkobiorca poddaje się rygorowi zapłaty kwoty pożyczki. Zabezpieczenie to pozwala na szybsze egzekwowanie należności przez pożyczkodawcę. Rygor egzekucji musi mieć z góry ustaloną kwotę, do której pożyczkodawca może windykować pożyczkobiorcę (zwykle jest to 150% zaciągniętej pożyczki).
  • Check Pożyczki pod hipotekę - taka forma zabezpieczenia przyjmuje postać wpisu do księgi wieczystej i polega na zastawieniu nieruchomości. Warto zaznaczyć, że w przeciwieństwie do typowej pożyczki pod zastaw nie wiąże się ona z przeniesieniem własności. Właścicielem nieruchomości pozostaje pożyczkobiorca, a więc może z niej swobodnie korzystać i nią zarządzać. Do najważniejszych korzyści z zabezpieczenia hipotecznego zalicza się możliwość uzyskania wysokiej kwoty pieniężnej - w FT Fund pożyczki udzielamy nawet do 65% wartości nieruchomości! Oferujemy bezpieczne pożyczki pod zastaw działki, domu, mieszkania oraz lokali użytkowych - sprawdź, co możesz zyskać podejmując z nami współpracę!

Jak wybrać najlepsze zabezpieczenie pożyczki?

Wybierając zabezpieczenie pożyczki, warto zwrócić uwagę na kilka aspektów. Przede wszystkim należy przeanalizować, jakie ograniczenia wiążą się z poszczególnymi rodzajami zabezpieczeń. Przykładowo, dobrowolne poddanie się egzekucji uprawnia natomiast pożyczkodawcę do niemal natychmiastowego wszczęcia egzekucji w przypadku zalegania ze spłatą, bez możliwości negocjacji. Ubezpieczenia pożyczki zwykle oferują tylko banki, które nie udzielą wsparcia finansowego osobom z negatywną historią kredytową czy też niewystarczającą zdolnością kredytową. Dodatkowo ta postać zabezpieczenia wiąże się z dodatkowymi, niekiedy wysokimi kosztami. W przypadku pożyczek pod zastaw niedogodnością jest natomiast przeniesienie prawa własności zastawionego przedmiotu na inną osobę. Pożyczka hipoteczna okazuje się być w wielu przypadkach najbardziej korzystna - jeżeli zobowiązanie będzie spłacane terminowo i zgodnie z umową, nie musisz obawiać się o przejęcie majątku. W FT Fund udzielamy bezpiecznych pożyczek nawet do 60 miesięcy, a także dajemy możliwość negocjowania indywidualnych warunków.

Pożyczki bez zabezpieczeń - czy to możliwe?

Oprócz pozabankowych pożyczek z zabezpieczeniem, na rynku dostępne są pożyczki bez zabezpieczeń. Zaliczają się do nich między innymi chwilówki. Są łatwo dostępne, a do ich zaciągnięcia wystarczy zwykle okazanie dowodu osobistego, co dla wielu jest z pewnością zaletą. Warto jednak pamiętać, że koszty pożyczki bez zabezpieczeń są zwykle znacznie wyższe, niż koszty pożyczki z zabezpieczeniem. Dodatkowo udziela się ich na mniejsze sumy pieniężne oraz krótki okres czasu.

Już dziś pozbądź się problemów finansowych! Sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić.

Szanujemy Twoją prywatność!
Witamy! Stosujemy pliki cookie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu. Możemy również wykorzystywać pliki cookie własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, w szczególności dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookie wymaga zgody, którą możesz wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli chcesz dostosować swoje zgody dla nas i naszych partnerów, kliknij „Zarządzaj cookies”. Wyrażoną zgodę możesz wycofać w każdym momencie, zmieniając wybrane ustawienia.
Zobacz więcej